News

Brenselceller er kjernen for bruk av hydrogenteknologi som energibærer.  Klimakrisen maner til sterkere hydrogenkur  og Hydrogen kommer for fullt i mange sektorer. Hydrogen har null utslipp, og det eneste utslippet fra hydrogen er ren vanndamp. Slåttland er partner i prosjektet, Deep Purple-prosjektet skal omdanne havvind til...

Store muligheter ligger til rette for å skape flere norske teknologi og industriarbeidsplasser med norsk olje og gass teknologi, erfaring og kompetanse, samt å kunne ivareta denne kompetansen og teknologien i Norge.Av Sigurd A.SlåttlandÅ kunne benytte olje og gass kompetansen og teknologien til nye markedssegment...

Deep Purple™ uniquely integrates proven technologies to deliver at-scale solutions for offshore green hydrogen production and sustainable renewable energy. The system consists of offshore wind turbines and offshore hydrogen technologies for the production, storage and transportation energy in the form of pressurized green hydrogen....

With Løtveit Pedersen as the new CEO, the participation and assignments for sustainable green energy solutions will further develop at Slåttland Mek Industri....

Vi ønsker lærlinger velkommen hvert år. Vi gir deg profesjonell opplæring av høy standard og utfordrer deg til å lære på jobben....