Det går fremover i pilotprosjektet Deep Purple

-Unikt og lærerikt pilotprosjekt i Hydrogenlagring for Slåttland Mek AS. Deep Purple Pilot er det første pilotprosjektet av flere kommende prosjekt som skal gjennomføres for å kunne bevise teknologien for Hydrogenlagring. Slåttland fått en unik mulighet til å være en sentral rolle i utvikling av Technip FMC sin pilot Deep Purple, og blir nå omtalt […]

Karbonfangstanlegg til England

Ordfører Karoline Fjedlstad var på besøk hos Slåttland i dag for å se på fabrikasjonen av et karbonfangstanlegg som snart skal sendes fra Rakkestad til England. Røyken som slippes ut fra industrianlegg, kull- og gasskraftverk over hele verden inneholder betydelige mengder CO2. Hensikten med å fange karbon er å begrense CO2-utslipp til atmosfæren ved å […]