Julehilsen fra Slåttland

Julehilsen fra Slåttland

Når vi kikker tilbake har vi vært gjennom en underlig tid i 2020, og det fortsetter nok langt inn i neste år også.

Covid 19 har gitt oss en vekker på at verden ikke har kontroll over alt som kan skje, og at vi ikke kan ta alt for gitt. Denne perioden som vi er inne i nå,  gir oss litt perspektiv på det, og gir rom for ettertanke om ulike ting som vi tar som en selvfølge. Selv ikke julenissen kan benytte de tradisjonelle prosedyrene denne julen.

Allikevel kommer det også noe godt ut av de endringer som denne situasjonen medfører og som vi kan ta med oss videre etter denne moderne «svartedauen». Spesielt på kommunikasjon, dialog og digitale løsninger vil vi merke endringer, men til det bedre.

Jeg mener også at vi kan ha godt av å oppleve at trusler som pandemier og lignende er noe vi alle står ovenfor i framtida. Derfor bør vi kanskje bremse litt av veksten verden har i dag.

Uansett er det for tiden optimisme generelt i de fleste markeder. Energimarkedet er i stor utvikling og vekst nå, og vil skape mange og nye arbeidsplasser de neste ti år. Det er stort fokus på å skape miljøvennlige energiløsninger med null-utslipp, og det er riktig. Vi kan jo ikke bare forsyne oss av kloden og ikke gi noe tilbake!

Det er også mye som tyder på at vi må være oppmerksomme på at verdiskaping vil skje på litt andre måter de neste årene. Tiden framover vil i stor grad bestå av mange endringer, men de som forstår det og tar endringene til en konstruktiv omstilling, vil ha gode forutsetninger for å lykkes.

Og husk at vi mener det når vi sier:  Together for the best solution

Med dette vil jeg ønske alle våre trofaste ansatte, våre samarbeidspartnere, min familie og mine venner, en riktig god jul og et spennende nytt år.

Hilsen Sigurd Slåttland

Styreformann

SLÅTTLAND

Anja
anja@slattland.no